ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ထံသို႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ထဲမွ ဘက္ေျပာင္းလာသူဗိုလ္မႉးေအာင္ျမင့္စိုး"၏ ေျပာၾကားခ်က္

Updated: Sep 1, 2019

"ကိုယ့္ကံၾကမၼာကို ကိုယ္ဖန္တီးႏိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ ျပည္တစ္ျပည္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္မွ ရမယ္ဆိုတဲ့ သႏၷိ႒ာန္ ခ်ၿပီးေတာ့မွ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ကို လာေရာက္ၿပီးေတာ့မွ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္တာျဖစ္ပါတယ္"Subscribe to Our Newsletter

  • Vkontakte Social Icon
  • White Facebook Icon

Copyright @ 2019 Arakan Army