top of page

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ပလက္ဝအေျခစိုက္ တပ္မ(၇၇) မွအရာရွိႏွင့္စစ္သည္အခ်ိဳ႕ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ထံလာေရာက္ပူးေပါင္း
၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဧၿပီလ(၅) ရက္


၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ မတ္လ၏ေနာက္ဆံုးရက္သတၱပတ္အတြင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏တပ္မ(၇၇) လက္ေအာက္ခံ-ခမရ(၁၀၁) တပ္ရင္းမွ ဗိုလ္ႀကီးေမာင္ေမာင္ေဌး ႏွင့္ စစ္သည္အခ်ိဳ႕ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္၏ စစ္ေၾကာင္းတစ္ခုထံတြင္လာေရာက္ပူးေပါင္းခဲ့ၾကသည္။


ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ားအား တပ္မ(၇၇) လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္းမ်ားမွ လူမ်ိဳးေရးအမုန္းတရားမ်ားကိုအေျခခံ၍ ရြာသူရြာသားမ်ားအားမတရားဖမ္းဆီးျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ရပ္ရြာမ်ားအတြင္း လက္နက္ႀကီး၊ လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ပတ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနျခင္း၊ မိမိတို႔လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္းသတ္ျဖတ္ေနသည္ကိုမလိုလားျခင္း၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေပၚ အယံုအၾကည္ကင္းမဲ့ျခင္း၊ လူမ်ိဳးေရးအရ ႏွိပ္ကြပ္ျခင္း၊ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အတြင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္လိုစိတ္မရွိေတာ့ျခင္းစသည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ ႏွင့္လာေရာက္ပူးေပါင္းျခင္းျဖစ္သည္။


ယခုလာေရာက္ပူးေပါင္းသူကဲ့သို႔ စိတ္ဓာတ္ေကာင္းမြန္ေသာသူမ်ားသည္လည္းေနာက္ထပ္အမ်ားအျပားရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္အဆိုပါ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေပၚ အယံုအၾကည္မရွိသူမ်ား၊ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လိုစိတ္မရွိေသာသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏နီးစပ္ရာစစ္ေၾကာင္းမွ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္၍ လာေရာက္ပူးေပါင္းရန္ဖိတ္ေခၚပါသည္။


အဆိုပါ ထရြန္အိုင္ဗ်ဴဟာမွ မိမိတို႔ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ႏွင့္လာေရာက္ပူးေပါင္းေသာျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပလက္ဝ၊ ထရြန္အိုင္ရွိ အျပစ္မဲ့အရပ္သားျပည္သူလူထု( အထူးသျဖင့္ ရခိုင္လူမ်ိဳး) မ်ားကို စြပ္စြဲခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ တစ္ဖက္သတ္စြပ္စြဲကာဖမ္းဆီးေနသည္မ်ားကိုေတြ႕ရွိရသည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိေသာ စြပ္စြဲခံကာဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားမွာ မိမိတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသူမ်ားမဟုတ္ဘဲ ၎ေဒသအတြင္းေနထိုင္ၾကသူမ်ားသာျဖစ္သည္။


တၿပိဳင္နက္တည္းတြင္ အရပ္သားျပည္သူလူထုမ်ားအား ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ဖမ္းဆီးေနျခင္းမ်ားကို ႐ႈတ္ခ်ၿပီးရပ္တန္႔ရန္ သတိေပးလိုသည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနမည္ဆိုပါက ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ားမွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ တာဝန္သာျဖစ္ေၾကာင္းသိေစအပ္သည္။သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး

ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္

1,442 views
bottom of page