ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏စြပ္စြဲခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ရွင္းလင္းခ်က္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုးမွ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ မတ္လ(၁၇) ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ထုတ္ျပန္ေသာ"ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ ဝက္မေက်း႐ြာမွ ဒဏ္ရာရ ႐ြာသူ၊႐ြာသားအခိ်ဳ႕ မတူပီၿမိဳ႕ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံ သို႔ ထပ္မံေရာက္ရွိ" ဟူေသာ သတင္းပါ တိုက္ပြဲအတု၊ သတင္းအမွားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းခ်က္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ မတ္လ(၁၈) ရက္၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ မတ္လ(၁၇) ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုးမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာသတင္းတြင္ "ခ်င္းျပည္နယ္၊ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ မိတ္စာ(ေရွ႕)ေက်း႐ြာႏွင့္ မိတ္စာ(ေနာက္)ေက်း႐ြာအနီးရွိ တပ္မေတာ္ စခန္းတစ္ခုအား AA (ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္)က အင္အားသုံးဝိုင္းပတ္ပိတ္ဆို႔၍ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနသည့္အတြက္ မလႊဲမေရွာင္သာ ျပန္လည္ ပစ္ခတ္ခဲ့ရသည္" ဟူ၍ေရးသားထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ အဆိုပါေရးသားခ်က္မွာ လံုးဝသတင္းအမွားျဖစ္သကဲ့သို႔ တိုက္ပြဲအတုသာျဖစ္ပါသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ က်ဴးလြန္ထားေသာစစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ရန္ႀကိဳးစားသည့္အျပင္ ပံုမွား႐ိုက္ၿပီး မိမိတို႔အားအျပစ္ဖို႔ရန္ႀကိဳးစားျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိတို႔ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္အေနျဖင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ မီးဝဗ်ဴဟာကုန္းအား ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ ခိုက္ေနျခင္းသာျဖစ္ၿပီး မိတ္စာဝ(အေရွ႕) ႏွင့္ မိတ္စာဝ(အေနာက္) ပတ္ဝန္းက်င္မ်ား၌ မိမိတို႔အဖို႔မည္သည့္တိုက္ပြဲမွမရွိသကဲ့သို႔ မိမိတို႔၏မည္သည့္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားလည္းမရွိေခ်။ မိမိတို႔ထုတ္ျပန္ထားေသာပံုတြင္ပါရွိသည့္အတိုင္းလက္ရွိတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနေသာေနရာမ်ားမွာ မီးဝဗ်ဴဟာကုန္း၏အေရွ႕ဖက္တြင္အဓိကျဖစ္ပြားေနၿပီး တိုက္ပြဲကာလမွာ ရက္ေပါင္း(၄၀) ေက်ာ္ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီး "မုန္႔သန္းျပင္ရြာ"၏ အေရွ႕ဖက္ေတာင္တန္းမ်ား၌ လခီ်ျဖစ္ပြားေနျခင္းျဖစ္သည္။ မီးဝဗ်ဴဟာကုန္း၏ အေနာက္ဖက္အျခမ္း၌ရွိေသာ မိတ္စာဝေက်းရြာမ်ားဖက္၌တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားျခင္းအလ်ဥ္းမရွိခဲ့ပါ။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိေသာ မိတ္စာဝ(အေရွ႕) ႏွင့္ မိတ္စာဝ(အေနာက္) ဆိုသည္မွာ မိတ္စာဝ(၁) ၊ မိတ္စာဝ(၂)၊ မိတ္စာဝ(၃) ေက်းရြာမ်ားကိုဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ မိတ္စာဝရြာမ်ားကို ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ မတ္လ(၁၄) ရက္၊နံနက္(၁၀) နာရီခန္႔အခိ်န္တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မ၏ ေလေၾကာင္းမွ ဗံုးႀကဲတိုက္ခိုက္ျခင္းေၾကာင့္ အျပစ္မဲ့အရပ္သား(၁၂) ဦးေသဆံုးကာ ျပင္းထန္စြာဒဏ္ရာရရွိသူ(၁၅) ဦးအထက္ရွိခဲ့သည္။ ထို႔အတူ မတ္လ(၁၅) ရက္ေန႔၊ ညေန(၄) နာရီအခိ်န္တြင္လည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ေလေၾကာင္းမွ ထပ္မံ၍ဗံုးႀကဲတိုက္ခိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ဝက္မေက်းရြာမွ အျပစ္မဲ့အရပ္သား(၈ဦး၊ ၿပိဳင္တင္ေက်းရြာမွ (၅) တန္းေက်ာင္းသား(၁) ဦးေသဆံုးကာ(၁၂) ဦးျပင္းထန္စြာဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မတ္လ(၁၄/၁၅) ႏွစ္ရက္တာကာလအတြင္း၌ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ေလေၾကာင္းမွ ဗံုးႀကဲတိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ မိတ္စာဝေက်းရြာ(၃) ရြာ၊ ဝက္မေက်းရြာ ႏွင့္ ၿပိဳင္တင္ေက်းရြာမ်ားမွ အျပစ္မဲ့ရြာသူ/ရြာသား(၂၁) ဦးေသဆံုးခဲ့ရၿပီး(၃၀) ခန္႔ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ၎ေက်းရြာရွိလူေနအိမ္အခိ်ဳ႕မွာလည္းမီးေလာင္ပ်က္စီးခဲ့ရသည္။ ရကၡိဳင္အမိ်ဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္/ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္အေနျဖင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ေလေၾကာင္းမွပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္၍ေသဆံုးရသူမ်ား၏မိသားစုမ်ားႏွင့္ထပ္တူဝမ္းနည္းေၾကကြဲရပါသည္။ သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္

Subscribe to Our Newsletter

  • Vkontakte Social Icon
  • White Facebook Icon

Copyright @ 2019 Arakan Army