ျမန္မာစစ္တပ္ တပ္မ(၂၂)မွ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ထံလာေရာက္ပူးေပါင္းေသာတပ္ၾကပ္ေအာင္ႏိုင္ႏွင့္အင္တာဗ်ဴး

ျမန္မာစစ္တပ္၏ တပ္မ(၂၂)လက္ေအာက္ခံ၊ ခမရ(၂၀၂)မွ ဗိုလ္ႀကီးအဆင့္ရွိသူအား ေသနတ္ျဖင့္ သံုးခ်က္တိတိပစ္ခတ္ၿပီး လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားကိုယူကာ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ထံသို႔ လာေရာက္ပူးေပါင္းလာေသာ တပ္ၾကပ္ေအာင္ႏိုင္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးRecent Posts

See All

ဗိုလ္မွဴး သက္ႏိုင္ဦး(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၁၉၅) မွ ေျပာၾကားခ်က္

ရခိုင္ေဒသတိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ လက္ရဖမ္းဆီးရမိေသာ သံု႔ပန္းမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဗိုလ္မွဴး သက္ႏိုင္ဦး း(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၁၉၅) မွ ၄င္း၏မိခင္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားထံသို႔ ေျပာၾကားခ

ဗိုလ္ႀကီး ရွိန္ထက္လင္း(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၂၂၉) မွ ေျပာၾကားခ်က္

ရခိုင္ေဒသတိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ လက္ရဖမ္းဆီးရမိေသာ သံု႔ပန္းမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ႀကီး ရွိန္ထက္လင္း(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၂၂၉) မွ ၄င္း၏မိခင္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားထံသို႔ ေျပာၾကားခ်

Subscribe to Our Newsletter

  • Vkontakte Social Icon
  • White Facebook Icon

Copyright @ 2019 Arakan Army