top of page

ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ပက္သက္ၿပီး ညီေနာင္မဟာမိတ္(၃)ဖြဲ႕၏ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

ျပည္တြင္းစစ္ပြဲမ်ားကိုရပ္စဲၿပီး ႏုိင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ညီေနာင္မဟာမိတ္(၃)ဖြဲ႕၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂)ရက္

( English ႏွင့္ Myanmar လိုထုတ္ျပန္ခ်က္အား တ႐ုတ္ မွ English သို႔ ဘာသာျပန္ၿပီးသည့္အခိ်န္တြင္ ထုတ္ျပန္ပါမည္)


253 views

Comentários


bottom of page