ဒုတိယရဲမွဴး ၾကည္စိုး(သံု႔ပန္းအမွတ္-၀၁၄၃) မွ ၄င္း၏မိခင္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားသို႔ေျပာၾကားခ်က္  • Vkontakte Social Icon
  • Twitter
  • YouTube

Copyright © 2020 Arakan Army