ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်(၃၀/၈/၂၀၁၉)

Updated: Aug 31, 2019

၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ၾသဂုတ္လ(၃၀)ရက္


ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ျမန္မာစစ္တပ္ပိုင္မီဒီယာမ်ားတြင္ မိမိတို႔အဖြဲ႕အစည္းအား မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ပက္သက္၍ စြပ္စြဲေျပာဆိုေရးသားေနျခင္း၊၀ါဒျဖန္႔ေနျခင္းမ်ားအေပၚျပတ္ျပတ္သားသားပယ္ခ်ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္


Subscribe to Our Newsletter

  • Vkontakte Social Icon
  • White Facebook Icon

Copyright @ 2019 Arakan Army