ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ (၀၁/၀၉/၂၀၁၉)

၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ၾသဂုတ္လ(၁)ရက္


ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ျမန္မာစစ္တပ္ပိုင္မီဒီယာမ်ားတြင္ မိမိတို႔အဖြဲ႕အစည္းအား မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ပက္သက္၍ စြပ္စြဲေျပာဆိုေရးသားေနျခင္း၊၀ါဒျဖန္႔ေနျခင္းမ်ားအေပၚျပတ္ျပတ္သားသားပယ္ခ်ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္
Recent Posts

See All

ဗိုလ္မွဴး သက္ႏိုင္ဦး(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၁၉၅) မွ ေျပာၾကားခ်က္

ရခိုင္ေဒသတိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ လက္ရဖမ္းဆီးရမိေသာ သံု႔ပန္းမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဗိုလ္မွဴး သက္ႏိုင္ဦး း(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၁၉၅) မွ ၄င္း၏မိခင္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားထံသို႔ ေျပာၾကားခ

ဗိုလ္ႀကီး ရွိန္ထက္လင္း(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၂၂၉) မွ ေျပာၾကားခ်က္

ရခိုင္ေဒသတိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ လက္ရဖမ္းဆီးရမိေသာ သံု႔ပန္းမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ႀကီး ရွိန္ထက္လင္း(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၂၂၉) မွ ၄င္း၏မိခင္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားထံသို႔ ေျပာၾကားခ်

Subscribe to Our Newsletter

  • Vkontakte Social Icon
  • White Facebook Icon

Copyright @ 2019 Arakan Army