တပ္မ(၇၇) လက္ေအာက္ခံ၊ခမရ(၇) သံု႔ပန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ေနာက္ဆံုးရ သတင္း
၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ မတ္လ(၁၄) ရက္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ လက္ရဖမ္းဆီးထားေသာ တပ္မ(၇၇) လက္ေအာက္ခံ၊ ခမရ(၇) မွသံု႔ပန္းမ်ားမွာ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ မတ္လ(၁၄) ရက္ေန႔၌(၃၈) ဦးအထိရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ၎သံု႔ပန္း(၃၈) ဦးထဲမွ (၂) ဦးမွာ စစ္ရာဇဝတ္တပ္ဖြဲ႕ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ေလေၾကာင္းမွ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္မ႐ႈမလွေသဆံုးခဲ့ရၿပီး တိုက္ပြဲအတြင္းဒဏ္ရာရရွိသူ၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ လက္နက္ႀကီးထိမွန္မႈေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရွိသူ(၁၅) ဦးအထိရွိလာခဲ့သည္။ ကနဦး၌ ဒဏ္ရာအျပင္းအထန္ရရွိထားသူသံု႔ပန္း(၂) ဦးသာရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခိ်န္၌ အသက္အႏၲရာယ္စိုးရိမ္ရေသာ သံု႔ပန္းမ်ားမွာ ေနာက္ထပ္(၂) ဦးအထိထပ္မံရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ မိမိတို႔ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္အေနျဖင့္ယခင္ဒဏ္ရာရရွိသူ(၂) ဦးႏွင့္ ေနာက္တိုး ျပင္းထန္ဒဏ္ရာရရွိထားသူ(၂) ဦးအပါအဝင္ စုစုေပါင္း(၄) ဦးစလံုးအား ယခင္ေန႔ရက္၌ ထုတ္ျပန္ထားသည့္နည္းတူ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေသာအားျဖင့္အျမန္ဆံုးခ်က္ခ်င္း ျပန္လည္လႊတ္ေပးသြားရန္အသင့္ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒဏ္ရာျပင္းထန္စြာရရွိေနၿပီး မိမိတို႔အေနျဖင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေသာအားျဖင့္အျမန္ဆံုးခ်က္ခ်င္းလႊတ္ေပးလိုေသာ္လည္း၎သံု႔ပန္းမ်ား၏ ကံၾကမၼာႏွင့္ အသက္ဆက္လက္ရွင္သန္ေရးမွာ မိခင္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားအေပၚတြင္ထားရွိေသာ ရဲေဘာ္ရဲဖက္စိတ္ဓာတ္၊ သစၥာ၊ ေမတၱာတရားတို႔အေပၚတြင္သာမူတည္ေပလိမ့္မည္။

Subscribe to Our Newsletter

  • Vkontakte Social Icon
  • White Facebook Icon

Copyright @ 2019 Arakan Army