ညီေနာင္မဟာမိတ္(၃)ဖြဲ႕၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

ကိုးကန္႔၊တအာင္းႏွင့္ရခိုင္ေဒသမ်ားတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္မွထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ေနမႈမ်ား ေနစဥ္ပိုမိုျုပင္းထန္လာျခင္းအေပၚ ညီေနာင္မဟာမိတ္(၃)ဖြဲ႕၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

  • Vkontakte Social Icon
  • Twitter
  • YouTube

Copyright © 2020 Arakan Army