ညီေနာင္မဟာမိတ္(၃)ဖြဲ႕၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

ကိုးကန္႔၊တအာင္းႏွင့္ရခိုင္ေဒသမ်ားတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္မွထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ေနမႈမ်ား ေနစဥ္ပိုမိုျုပင္းထန္လာျခင္းအေပၚ ညီေနာင္မဟာမိတ္(၃)ဖြဲ႕၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

Subscribe to Our Newsletter

  • Vkontakte Social Icon
  • White Facebook Icon

Copyright @ 2019 Arakan Army