ညီေနာင္မဟာမိတ္(၃)ဖြဲ႕၏ တစ္လတာ တစ္ဖက္သတ္ အပစ္အခတ္ရပ္ဆိုင္းသည့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

Updated: Sep 9, 2019


၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၉) ရက္

မိမိတို႔ညီေနာင္မဟာမိတ္(၃) ဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ ကိုးကန္႔ (MNTJP/MNDAA) တအာင္း (PSLF/TNLA) ရခိုင္ (ULA/AA) တို႔သည္ ျပည္တြင္းစစ္ပြဲရပ္တန္႔ၿပီး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးညွိနႈိင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား လက္ေတြ႕က်က်ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၉)ရက္မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ(၈) ရက္ေန႔အထိ တစ္လတာ တစ္ဖက္သတ္အပစ္အခတ္ရပ္ဆိုင္းေၾကာင္း ေၾကျငာလိုက္သည္။

ဤကဲ့သို႔ေၾကျငာထားသည့္ကာလအတြင္း၌ ျမန္မာစစ္တပ္အား မိမိတို႔မွလက္ဦးမႈယူ၍ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ျခင္းကိုမျပဳလုပ္ေသာ္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္မွ မိမိတို႔အား စတင္တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ မိမိတို႔ေဒသတြင္စစ္ဆင္ေရးႏွင့္စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားလာေရာက္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ လက္နက္ႀကီးအေျမာက္အျမားျဖင့္စုျပံဳပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ တိုက္ေလယာဥ္၊ရဟတ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္လာမည္ဆိုပါကမိမိကိုယ္မိမိခုခံကာကြယ္ေသာအေနအထားမ်ိဳးျဖင့္ မည္သည့္ေနရာ၊ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆိုတံု႔ျပန္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းထုတ္ျပန္ေၾကျငာအပ္ပါသည္။

ညီေနာင္မဟာမိတ္(၃) ဖြဲ႕ MNTJP/MNDAA, PSLF/TNLA, ULA/AA


Recent Posts

See All

ဗိုလ္မွဴး သက္ႏိုင္ဦး(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၁၉၅) မွ ေျပာၾကားခ်က္

ရခိုင္ေဒသတိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ လက္ရဖမ္းဆီးရမိေသာ သံု႔ပန္းမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဗိုလ္မွဴး သက္ႏိုင္ဦး း(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၁၉၅) မွ ၄င္း၏မိခင္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားထံသို႔ ေျပာၾကားခ

ဗိုလ္ႀကီး ရွိန္ထက္လင္း(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၂၂၉) မွ ေျပာၾကားခ်က္

ရခိုင္ေဒသတိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ လက္ရဖမ္းဆီးရမိေသာ သံု႔ပန္းမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ႀကီး ရွိန္ထက္လင္း(သံု႔ပန္းအမွတ္ - ၀၂၂၉) မွ ၄င္း၏မိခင္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားထံသို႔ ေျပာၾကားခ်

Subscribe to Our Newsletter

  • Vkontakte Social Icon
  • White Facebook Icon

Copyright @ 2019 Arakan Army