top of page

ညီေနာင္မဟာမိတ္(၃)ဖြဲ႕၏တစ္ဖက္သတ္အပစ္ခတ္ရပ္စဲျခင္းအားထပ္မံသက္တမ္းတိုးျမွင့္ေၾကာင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္693 views
bottom of page