ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရွီက်င့္ဖ်င္လာေရာက္လည္ပတ္ျခင္းအား၀မ္းေျမာ က္စြာႀကိဳဆိုေၾကာင္းသေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

368 views

Recent Posts

See All